Shakyamuni buddha Gallery

Shakyamuni buddha buddhist thangka from Nepal

Shakyamuni buddha buddhist thangka from Nepal

3040 USD
Shakyamuni buddha buddhist thangka from Nepal is buddhist Handmade Thangka with dimension 82*57 cm.
Share on