Shakyamuni buddha Gallery

Shakyamuni buddha ritual thangka from Nepal

Shakyamuni buddha ritual thangka from Nepal

2240 USD
Shakyamuni buddha ritual thangka from Nepal is buddhist handmade thangka with dimension 76*55 cm.
Share on