Shakyamuni buddha Gallery

Shakyamuni buddha buddhist thangka from Nepal

Shakyamuni buddha buddhist thangka from Nepal

1600 USD
Shakyamuni buddha buddhist thangka from Nepal is buddhist Handmade Thangka with dimension 72*52 cm.
Share on